ATELIER * VERHUUR * EDUCATIE * WORKSHOP * OVER * CONTACT


T56
realiseert en stelt ruimte beschikbaar voor kunstzinnige sociaal maatschappelijke, educatieve en culturele activiteiten.

We realiseren dit op de volgende manier:

 • Verhuur werkplaatsen en atelierruimtes voor de creatieve industrie en kleine startende zelfstandigen

 • Verhuur van ruimten aan sociaal maatschappelijke organisaties (bijv. non profit organisaties , wijkgerichte activiteiten,, sociaal minder bedeelde initiatieven, mindfullness trainingen e.d.)

 • Verhuur van ruimten aan derden (starters, ZZP'ers e.d.)

 • Artist in residence

 • Initiëren en organiseren van culturele activiteiten die de doelstelling ondersteunen en uitdragen zoals bijv. educatieve workshops en lesprogramma’s

Mission Statement

T56 is een cultureel sociaal creatieve organisatie waar ideeën, producten en producties, geïnitieerd en gerealiseerd worden voor, door en met lokale, regionale, nationale en internationale instanties, organisaties, ontwerpers, kunstenaars en partners.

In de vorm van:

 • Duurzame ontwikkeling van interne energie en klimaatbeheersing

 • Stimuleren van buurtgerichte ecologische culinaire activiteiten

 • Creatief sociale projecten voor wijk en omgeving

 • Stimuleren van lokale maakindustrie

 • Faciliteren community gerichte activiteiten op gebied van kunst en cultuur

 • Onderdeel zijn van een internationaal netwerk van soortgelijke initiatieven

 • Faciliteren en organiseren van workshops en educatieve programma'sop het gebied van kunst en cultuur, design, sociaal maatschappelijk vorming (Bildung) en werkgelegenheid

Visie

T56 is een dynamische project die aan de ene kant in wil gaan aan de behoefte om flexibele vrije werkruimten te creeeren , maar aan de andere kant ook een ‘dwarse’ stimulerende en initiërende culturele gangmaker en richtinggever kan zijn.

Door betaalbare atelierruimten aan te bieden voor startende culturele en creatieve ondernemingen - met een zo divers mogelijk invulling van de werkplaatsen - en periodieke verhuur van multifunctionele ruimten, ontstaat er een klimaat waar discipline overstijgende output mogelijk wordt gemaakt. Bovendien zien wij dit faciliteren van creatieve ruimte als een inspirerende plek voor de bewoners van Vaartbroek.  
Deze culturele plaats in de wijk kan een ontmoetingscentrum zijn voor wijkgerichte activiteiten en ontplooiing van jong en nieuw talent.
De kruisbestuiving van sociaal maatschappelijk en cultureel kunstzinnig culturele activiteiten zien wij als een essentiële waarde
om de kwaliteit van omgeving en leven te verhogen.

T56 is een professionele organisatie waar vrijwilliger, wijkbewoner, part-timer, free-lancer/ZZP-er en betaalde kracht samenwerken om het gebouw en invulling tot een voorbeeldgevend centrum maken voor de wijk,omgeving, de stad en tot ver daarbuiten.

In het pand T56, aan de Tarwelaan, beschikken over:     

 • 15 ateliers en werkplaatsen
 • Danszaal

 • Theaterzaal

 • Cafe/bar

 • Galerie

 • Keuken

 • Vide / restaurant

 • Concertzaal/studioruimte met zwevende vloer

 • Oefenruimte

 • Polyvalente zaal

 • Werkvloer/loods

 • Artist in residence unit

 

T56 wordt ondersteund en gerealiseerd door